כפות בחישה

כפות משוט מנירוסטה
כפות מעץ קטנות
כפות בחישה מעץ ונירוסטה