מלקחיים

מלקחיים לשרות והגשה
מלקחיים קפיץ
מלקחיים להרמת תבניות
מלקחיים לגריל
מלקחיים לגריל רחבות
מלקחיים אמריקאיות ציפוי P.V.C